Kortikosteroid yan etkileri nelerdir

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 66 hastanın 61’i (%) birinci basamak tedavi rejimi olarak kortikosteroid ve azatiopürin(AZA) kombinasyonu almaktaydı ve 45 hastada (%)  tam yanıt gözlendi. Kombinasyon tedavisi alan 21 hastada (%34); tedavi yanıtsızlığı (16 hasta) ve yan etkiler (5 hasta) nedeniyle tedavi değişikliğine gidilmiş ve 10 hastada (%16) ikinci basamak rejim olarak mikofenolatmofetil (MMF) tedavisine geçilmiştir. MMF başlanan hastaların 8’inde (%80) tam yanıt, 1’inde (%10) inkomplet yanıt saptanmış, 2 hastada (%20) lökopeni görülmüş ancak tedaviyi kesmeyi gerektirmemiştir.

Kortikosteroid yan etkileri nelerdir

kortikosteroid yan etkileri nelerdir

Media:

kortikosteroid yan etkileri nelerdirkortikosteroid yan etkileri nelerdirkortikosteroid yan etkileri nelerdirkortikosteroid yan etkileri nelerdirkortikosteroid yan etkileri nelerdir

http://buy-steroids.org