Krudt steroider

( 8 ) For vaevede stoffer , sammensat af to eller flere tekstilmaterialer , skal de i denne liste indeholdte regler anvendes baade for den position , hvortil det blandede vaevede stof henfoeres , og for de positioner , hvortil et vaevet stof af hvert af de oevrige medgaaede tekstilmaterialer skulle henfoeres . Denne regel anvendes dog ikke paa et eller flere blandede tekstilmaterialer , saafremt vaegten af dette eller disse ikke overstiger 10 % af den samlede vaegt af alle iblandede tekstilmaterialer . Denne procentsats forhoejes til :

Krudt steroider

krudt steroider

Media:

krudt steroiderkrudt steroiderkrudt steroider

http://buy-steroids.org